Uitnodiging Kennisbijeenkomst

27.06.2017

Arbeidsovereenkomsten maken en beoordelen Voor professionals, door professionals. Graag nodigen wij je uit voor onze jaarlijkse kennisbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst praten onze specialisten je bij op het gebied van het maken en beoordelen van arbeidsovereenkomsten. Deze kennisbijeenkomst vindt plaats in het…

Meer informatie

Handhaving wet DBA opnieuw uitgesteld

09.06.2017
Wet DBA

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangekondigd dat de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wederom zal worden uitgesteld. Redengevend is het recentelijk gepubliceerde rapport: Onderzoek_varianten_kwalificatie_arbeidsrelatie <- klikbaar van een ambtelijke commissie, waarin een tiental varianten (aangedragen oplossingen) zijn uitgewerkt om…

Meer informatie

Het prijskaartje aan het stoppen van een arbeidsovereenkomst

06.06.2017
Arbeidsovereenkomst

Toename gemiddelde kosten stopzetting arbeidsovereenkomst  Vorige week is het door de Minister van Economische zaken aangevraagde onderzoek naar de kosten van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden gepubliceerd. In het rapport-de-kosten-van-ontslag-met-wederzijds-goedvinden-voor-werkgevers (erop klikken voor artikel) is in de periode 2015-2016…

Meer informatie

Perikelen bij een (dis) functionerende werknemer

14.04.2017
Werknemer

Het realiseren van het ontslag van een werknemer die onvoldoende functioneert is sinds de inwerkingtreding van de WWZ een lastige klus geworden. De meeste werkgevers zijn er inmiddels van doordrongen dat dossieropbouw essentieel is om een kantonrechter ervan te (kunnen)…

Meer informatie

Voorbarig handelen komt werkgever zeer duur te staan

15.03.2017

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het gebruik van dit middel. Deze abrupte ontslagroute kent in beginsel geen gulden middenweg, waardoor maar één partij als winnaar uit de…

Meer informatie

Kan ik mijn personeel op de werkvloer controleren?

06.02.2017
Privacy Adrenna

Kan ik mijn personeel op de werkvloer controleren? De meeste werkgevers hebben het zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd: mag ik met camerabeelden mijn werknemers op de werkvloer in de gaten houden? Kan ik controleren of verzonden e-mails werkgerelateerd zijn? En…

Meer informatie