Voorbarig handelen komt werkgever zeer duur te staan

15.03.2017

Het ontslag op staande voet is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het gebruik van dit middel. Deze abrupte ontslagroute kent in beginsel geen gulden middenweg, waardoor maar één partij als winnaar uit de…

Meer informatie

Kan ik mijn personeel op de werkvloer controleren?

06.02.2017
Privacy Adrenna

Kan ik mijn personeel op de werkvloer controleren? De meeste werkgevers hebben het zich waarschijnlijk wel eens afgevraagd: mag ik met camerabeelden mijn werknemers op de werkvloer in de gaten houden? Kan ik controleren of verzonden e-mails werkgerelateerd zijn? En…

Meer informatie

Nieuwe ontwikkelingen wet DBA: implementatietermijn verlengd tot ten minste 1 januari 2018

17.01.2017

De gevolgen van de wet DBA werden op 2 november 2016 tijdens het Adrenna Koers Café uitgebreid besproken. Hierbij zijn de nodige ‘tips and tricks’ gedeeld om met deze nieuwe regelgeving om te gaan. Inmiddels hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen…

Meer informatie

Adrenna Koers Café 2 november a.s.

13.01.2017

Ex-profwielrenner Maarten Tjallingii fietste ooit een Touretappe uit met een gebroken heup. De sporter, tegenwoordig motivatie-coach, weet wat er bij komt kijken om doelen te bereiken. Op 2 november a.s. praat hij erover tijdens het eerste Adrenna Koers Café, een…

Meer informatie

Inwerkingtreding eerste deel Wet Werk en Zekerheid uitgesteld van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015

14.12.2016

Het streven van de regering was om met ingang van 1 juli a.s. de bepalingen over de aanzegtermijn, concurrentiebeding en proeftijd in werking te laten treden. Inmiddels is die datum verschoven naar 1 januari 2015, omdat werkgevers en werknemers anders…

Meer informatie