“The devil is in the details.”

28.09.2017

Omdat alle omstandigheden van het geval een rol kunnen spelen bij een ontslag op staande voet, is het soms lastig te voorspellen of een zaak in rechte standhoudt. De Gerechtshoven ’s-Hertogenbosch en Arnhem-Leeuwarden hebben onlangs arrest gewezen in twee vergelijkbare…

Meer informatie

Billijke vergoeding: de Hoge Raad geeft handvatten:

26.07.2017

Relevante omstandigheden bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding Naast een transitievergoeding kan een werknemer in een aantal gevallen aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding. Dat zijn de volgende: I.  in geval van ontbinding van een…

Meer informatie

Baanbrekend nieuws over Billijke vergoeding

07.07.2017

De Hoge Raad schetst het beoordelingskader om de hoogte van de billijke vergoeding te berekenen Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad in zijn arrest getracht duidelijkheid te verschaffen over een vraagstuk dat rechters, juristen en advocaten al twee jaar niet…

Meer informatie

Adrenna verzorgde mooie kennisbijeenkomst in Vijversburg

07.07.2017

Tijdens de goed bezochte kennisbijeenkomst hebben specialisten van Adrenna de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten. De advocaten van Adrenna wisten op vakkundige wijze de verschillende thema’s uiteen…

Meer informatie

Doorstart na faillissement

03.07.2017
Adrenna arbeidsovereenkomst

It’s official: Hof van Justitie oordeelt dat “pre-pack” een overgang van onderneming is Na de conclusie van de Advocaat-Generaal van 29 maart jl. zagen velen de bui al hangen. De A-G had namelijk aan het Hof van Justitie geadviseerd om…

Meer informatie

Uitnodiging Kennisbijeenkomst

27.06.2017

Arbeidsovereenkomsten maken en beoordelen Voor professionals, door professionals. Graag nodigen wij je uit voor onze jaarlijkse kennisbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst praten onze specialisten je bij op het gebied van het maken en beoordelen van arbeidsovereenkomsten. Deze kennisbijeenkomst vindt plaats in het…

Meer informatie