Is jouw cao op orde?

05.03.2018

Ongeveer 85% van de mensen in loondienst heeft te maken met een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In een cao worden schriftelijk afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Jouw werkgever kan vaak zelf besluiten welke cao hij toepast. Waar moet een cao allemaal…

Meer informatie

Reiskosten: wat zijn jouw rechten als werknemer?

02.03.2018

Er is geen wet waarin staat dat je als werknemer recht hebt op reiskostenvergoeding. Toch kun je bij veel werkgevers reiskosten vergoed krijgen, wanneer je met eigen vervoer of het openbaar vervoer naar je werk gaat.

Meer informatie

Rutte III: combineren van ontslaggronden

18.11.2017

Download het artikel                                                  

Meer informatie

“The devil is in the details.”

28.09.2017

Omdat alle omstandigheden van het geval een rol kunnen spelen bij een ontslag op staande voet, is het soms lastig te voorspellen of een zaak in rechte standhoudt. De Gerechtshoven ’s-Hertogenbosch en Arnhem-Leeuwarden hebben onlangs arrest gewezen in twee vergelijkbare…

Meer informatie

Billijke vergoeding: de Hoge Raad geeft handvatten:

26.07.2017

Relevante omstandigheden bij het vaststellen van de hoogte van de billijke vergoeding Naast een transitievergoeding kan een werknemer in een aantal gevallen aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding. Dat zijn de volgende: I.  in geval van ontbinding van een…

Meer informatie

Baanbrekend nieuws over Billijke vergoeding

07.07.2017

De Hoge Raad schetst het beoordelingskader om de hoogte van de billijke vergoeding te berekenen Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad in zijn arrest getracht duidelijkheid te verschaffen over een vraagstuk dat rechters, juristen en advocaten al twee jaar niet…

Meer informatie