Het uitzendbeding aan banden gelegd?

25.03.2020
Uitzendbeding

Het uitzendbeding aan banden gelegd? Op 17 maart 2020 heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen dat van grote invloed kan zijn op de uitzendbranche zoals wij deze kennen. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat een uitzendbureau geen beroep…

Meer informatie

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid vervangt regeling werktijdverkorting

19.03.2020

Per  17 maart 2020, 18.45 uur, is de regeling werktijdverkorting is deze vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Heb je een omzetdaling van tenminste 25% als gevolg van de Coronacrisis? Dan kan je hierop aanspraak maken. De regeling wordt…

Meer informatie

Corona nieuwsbrief

17.03.2020

De afgelopen tijd krijgt Adrenna Arbeidsrechtadvocaten veel vragen over de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. In deze nieuwsbrief proberen wij een kort en bondig antwoord te verschaffen op de meest gestelde…

Meer informatie

Werktijdverkorting, hoe werkt dat?

15.03.2020

Als er door het Coronavirus tijdelijk te weinig werk in uw bedrijf is, kunnen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het Coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. Maar wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting en hoe…

Meer informatie

De rusteloze nachten komen ten einde: de Hoge Raad heeft gesproken!

20.11.2019

8 november 2019 kan de boeken in als de dag dat de Hoge Raad antwoord heeft gegeven op een vraagstuk dat de gemoederen al langere tijd bezighield: mag een werkgever een dienstverband slapend houden? Indien een werknemer met een slapend…

Meer informatie

Rusteloze nachten van slapende dienstverbanden? de Hoge Raad is aan zet!

12.04.2019

Voor de WWZ, hoe zat het ook al weer? Voor 2015 en voor de invoering van de WWZ en het nieuwe ontslagrecht, kon er relatief eenvoudig en goedkoop afscheid genomen worden van langdurig arbeidsongeschikt personeel. Het UWV verleende (bijna) altijd…

Meer informatie