Gelijkheid op de werkvloer

16.03.2022

  Op dinsdag 8 maart 2022 was het nationale vrouwendag en werd (extra) aandacht besteed aan de ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Eén van de aandachtspunten was dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen. Het zal dan ook…

Meer informatie

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden en het opzegverbod; wanneer kan een werknemer toch worden ontslagen tijdens ziekte? 

28.02.2022

Op 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad hierover een belangrijke uitspraak gedaan (ECLI:NL:HR:2022:276). Het ging in die zaak om de vraag of de kantonrechter een verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden kan inwilligen,…

Meer informatie

Grensrechter; wie bewaakt mijn billen?

02.02.2022

Uit recente voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld en bij The Voice, waarin de betrokken partijen duidelijk niet op één lijn zaten, blijkt dat er bij procedures over grensoverschrijdend gedrag zelden sprake is van winnaars. Voorkomen is dus beter…

Meer informatie

Nevenwerkzaamheden- en studiekostenbeding aan banden gelegd (?)

01.12.2021

Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden Het Nederlandse arbeidsrecht is constant in beweging. Dit houdt niet enkel verband met wijzigingen op nationaal niveau – zoals de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Arbeidsmarkt in Balans – maar ook…

Meer informatie

Van Akkrum naar Parijs – De juiste tactiek kiezen

26.11.2021

Samen willen winnen zit in het DNA van Adrenna. Voordat je kan winnen, gaat er een lange reis van training, voorbereiding en ontwikkeling aan vooraf om de expertise en vaardigheden op te doen die je ook in staat stellen om…

Meer informatie

Micky van der Ven/FC Volendam: De regels van het spel (1)

03.09.2021

Afgelopen week werd op Decision Day speler Micky van de Ven getransfereerd van Volendam naar Wolfsburg voor een bedrag van circa € 3,5 miljoen. Deze transfer volgde een dag na de uitspraak van de Arbitragecommissie van de KNVB waarin deze…

Meer informatie