De NOW: de loonsom en reorganisatie

06.04.2020

De NOW is ongekend in zijn soort, is met grote snelheid tot stand gekomen en zal voor een hoop ondernemers lucht creëren. Tegelijkertijd zijn de signalen voor de nabije toekomst, ook nadat Corona is uitgebannen, niet rooskleurig. Als we de…

Meer informatie

FAQ Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

02.04.2020

Twee weken geleden heeft Adrenna op deze website een FAQ in het kader van het Coronavirus geplaatst. De toentertijd meest prangende vragen zagen op vakantieaanvragen, doorbetaling van loon van de werknemer en perikelen rondom thuiswerken. In de afgelopen 14 dagen…

Meer informatie

Het uitzendbeding aan banden gelegd?

25.03.2020
Uitzendbeding

Het uitzendbeding aan banden gelegd? Op 17 maart 2020 heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen dat van grote invloed kan zijn op de uitzendbranche zoals wij deze kennen. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat een uitzendbureau geen beroep…

Meer informatie

Noodfonds overbrugging werkgelegenheid vervangt regeling werktijdverkorting

19.03.2020

Per  17 maart 2020, 18.45 uur, is de regeling werktijdverkorting is deze vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Heb je een omzetdaling van tenminste 25% als gevolg van de Coronacrisis? Dan kan je hierop aanspraak maken. De regeling wordt…

Meer informatie

Corona nieuwsbrief

17.03.2020

De afgelopen tijd krijgt Adrenna Arbeidsrechtadvocaten veel vragen over de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. In deze nieuwsbrief proberen wij een kort en bondig antwoord te verschaffen op de meest gestelde…

Meer informatie

Werktijdverkorting, hoe werkt dat?

15.03.2020

Als er door het Coronavirus tijdelijk te weinig werk in uw bedrijf is, kunnen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Het Coronavirus valt namelijk niet onder het normale ondernemersrisico. Maar wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting en hoe…

Meer informatie