Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst

23.11.2023

Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd afgesproken. Een proeftijd is een periode van maximaal één of twee maanden, waarin de werknemer en de werkgever elkaar kunnen leren kennen en zij de arbeidsovereenkomst…

Meer informatie

Internetconsultatie verduidelijking en rechtsvermoeden zzp van start!

12.10.2023

Internetconsultatie verduidelijking en rechtsvermoeden zzp van start! Het aantal zelfstandigheden is de laatste jaren sterk gestegen. In sommige gevallen is er sprake van (gedwongen) schijnzelfstandigheid of van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werkenden onderling en tussen werkgevenden. Met het conceptwetsvoorstel…

Meer informatie

Studiekosten en noodzakelijkheidsvereiste: de stand van zaken zomer 2023

20.07.2023

  Studiekosten en noodzakelijkheidsvereiste: de stand van zaken zomer 2023 Sinds 1 augustus 2022 zijn de mogelijkheden om een studiekostenbeding af te spreken beperkt. Voor noodzakelijke scholing om het werk te kunnen uitvoeren geldt dat dit door werkgever moet worden…

Meer informatie

Vakantierechten

28.06.2023

Vakantierechten: hoe zit het met verval, verjaring of ziekte? De zomervakantie staat al weer bijna voor de deur. Zomerse temperaturen, lange zomeravonden en werknemers die massaal op vakantie gaan. Kortom, hét moment om even stil te staan bij de (wettelijke…

Meer informatie

Ouderschapsverlofregelingen

05.06.2023

  Ouderschapsverlof; hoe zit dat nu precies? Sinds 2 augustus 2022 is het ouderschapsverlof uitgebreid. De wettelijke regelingen staan hieronder opgesomd. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende afspraken gelden vanuit de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst.   De moeder:…

Meer informatie

Kabinetsplannen 2023 – balans herstellen in het werken met en als zelfstandige

26.01.2023

Minister Van Gennip (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 16 december 2022 een voortgangsbrief geschreven over het herstellen van de balans op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van het werken met en als zelfstandige. Een van de…

Meer informatie